Community

Hỗ trợ chuyển đổi cấu hình , thiết bị sang site mới.

 
 Hải
Guest
Solved

Nhờ bộ phận quản trị chuyển giúp cấu hình và các thiết bị sang site mới giúp ạ, do thiết bị nhiều và ở nhiều nơi ạ.

Thông tin các site hiện tại trên connect.fpt.net

STTNAME
100.TSC
215.PGDKCNVL
316.PGDAL
418.PGDHM
519.PGDCC
620.PGDNHM

* Trong site 00.TSC hiện có phần cấu hình advanced của mạng Wifi guest nhấn vào là báo lỗi

UniFi is having trouble with this direction Sorry about that. Please press the reload button to try again

 

Account đăng nhập site:  cndienhai@gmail.com

Điện thoại liên hệ: 0909604022.

Xin cảm ơn.

Quote
Topic starter Posted : 10/03/2022 11:25 am
 KT
Guest

Đã chuyển xong , anh check mail để biết thông tin account đăng nhập giúo

ReplyQuote
Posted : 11/03/2022 9:25 am
 Phong Tran
Guest

Nhờ bộ phận quản trị chuyển giúp cấu hình và các thiết bị sang site mới giúp ạ, do thiết bị nhiều và ở nhiều nơi ạ.

Thông tin các site hiện tại trên connect.fpt.net

site       PhatNamViet

* hiện có phần cấu hình advanced của mạng Wifi guest nhấn vào là báo lỗ

Account đăng nhập site:  thuduc6100@gmail.com

ReplyQuote
Posted : 31/03/2022 4:52 pm

Leave a reply

Author Name

Author Email

Title *

Maximum allowed file size is 10MB

Preview 0 Revisions Saved
Share: