Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Switch (JL075A)

Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Switch (JL075A)

Liên hệ giá tốt và giá sỉ

Model: Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Switch (JL075A)

– Thiết bị chuyển mạch Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Switch (JL075A) là thiết bị chuyển mạch được thiết kế phù hợp ở cả 3 lớp mạng và được tăng cường bảo mật bằng cách sử dụng các công nghệ virtual LANs, link aggregation, hoặc IGMP Snooping boost uplink performance, và loop prevention enhances network reliability.
– Thiết bị chuyển mạch Aruba JL075A cho phép dễ dàng quản lý ngay cả người dùng không biết kỹ thuật thông qua giao diện Wed trực quan, hỗ trợ HTTP và HTTPS
– Thiết bị chuyển mạch Aruba JL075A được thiết kế để phù hợp với tất cả các loại tủ rack cho hệ thống mạng

– Thiết bị chuyển mạch Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Switch (JL075A) cung cấp 16 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports; Duplex: 100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only; Ports 1 – 16 support MACSec, 2 open module slots, Supports a maximum of 8 SFP+ ports or 2 40GbE ports, with optional module .
– Thiết bị chuyển mạch Aruba JL075A được tăng cường bảo mật bằng cách sử dụng các công nghệ virtual LANs, link aggregation, hoặc IGMP Snooping boost uplink performance, và loop prevention enhances network reliability.
– Với sự hỗ trợ OpenFlow, thiết bị chuyển mạch Aruba JL075A sẵn sàng tận dụng các ứng dụng SDN như HPE Network Visualizer, HPE Network Optimizer và các ứng dụng HPE Network Protector. Dễ dàng triển khai và quản lý với các công cụ quản lý mạng và bảo mật nâng cao như Aruba ClearPass Policy Manager và Aruba AirWave. Với sự hỗ trợ từ Aruba Central, bạn có thể nhanh chóng thiết lập các trang web từ xa mà không cần hoặc không có hỗ trợ của các nhân viên IT.
* Các tính năng nổi bật:
– Chuyển mạch Ethernet lớp 3 mạnh mẽ bao gồm: OSPF, IPv6, IPv4 BGP, Dynamic Segmentation, robust QoS, and policy-based routing included
– Hỗ trợ khả năng Stacking mang lại khả năng phục hồi và khả năng mở rộng ở dạng 1U tiện lợi.
– Hỗ trợ các công cụ quản lý mạng và bảo mật với ClearPass Policy Manager, AirWave và hỗ trợ Central
– Tốc độ đường truyền mô-đun Cổng 10GbE và 40GbE để tổng hợp không dây
– Được tối ưu hóa cho các ứng dụng SDN với hỗ trợ OpenFlow
– HPE Smart Rate cho dung lượng đa gigabit tốc độ cao