LiteBeam 5AC Gen2

Model: LBE-5AC-GEN2

LiteBeam 5AC Gen2 với sóng RF định hướng kèm theo anten chảo giúp cho việc phát sóng không dây tập trung vào 1 điểm nhất định. Do đó tăng khả năng chống nhiễu, tính năng này đặc biệt quan trọng trong khu vực có nhiều thiết bị phát khác nhau có cùng tần số.

  • Improved Radio Design
  • Improved Mounting
  • Improved Surge Protection
  • Management WiFi Radio/U-Mobile App
  • AirOS v8.1 New UI
Liên hệ giá
New
NanoBeam 5AC Gen2
Chi tiết
NanoStation M2
Chi tiết
NanoStationM5
Chi tiết
NanoStation Loco M2
Chi tiết