Cấu hình UniFi thủ công theo nhóm

Trong Controller UniFi phiên bản 5.3.x hoặc mới hơn, chúng tôi đã thêm vào tính năng cấu hình Thủ Công theo nhóm. Cấu hình theo nhóm giúp cho người quản trị có thể cáu hình cùng lúc nhiều AP UniFi theo một số tính năng riêng biệt.

Cấu hình theo nhóm hỗ trợ tốt khi triển khai trên quy mô lớn, khi việc cấu hình cho tùng thiết bị phát WiFi có thể mất hàng giờ với các tính năng giống nhau.

Các tính năng cấu hình thủ công theo nhóm

Các tính năng sau đây có thể cấu hình theo nhóm :

  • Radio Channel Width
  • Radio Transmit Power
  • Minimum RSSI
  • WLAN Groups
  • Band Steering
  • Airtime Fairness
  • Enable/Disable LED
  • Disable Device

Sử dụng cấu hình theo nhóm

Để bật tính năng này bạn chọn biểu tượng bánh răng bên trên-góc phải trong trang Device -> check vào ô “ enable group config” sau đó sẽ hiện ra các ô bên cạnh mỗi AP trong danh sách Device

Hướng dẫn cấu hình UniFi thủ công theo nhóm

Chọn từng AP mà bạn muốn cấu hình hoặc bạn có thể chọ tất cả

Hướng dẫn cấu hình UniFi thủ công theo nhóm

Chọn Edit Selected thanh Properties sẽ hiện ra

Chọn Edit Selected thanh Properties sẽ hiện ra

Chọn các tính năng trong phần configuration tab

Chọn các tính năng trong phần configuration tab

Chọn Apply Changes đẩy các thay đổi cấu hình đến nhóm AP

Hướng dẫn cấu hình UniFi thủ công theo nhóm

Sau khi áp dụng cáu hình các AP sẽ thay đổi trạng thái sang Provisioning hoặc Connected, tùy thuộc vào mức độ thay đổi và số lương AP được cấu hình. Khi các Ap báo contected nghĩa là cácc thay đổi đã được áp dụng. Bạn cần kiểm tra lại xem các tính năng đã được áp dụng trên AP riêng lẻ.

Fanpage: FPT – Thiết Bị Mạng

Hotline: 0933 769 199