Vấn đề :

Khi Adopt UniFi Access Point lên controller. UniFi Access Point báo đang Adopting trong thời gian dài và trên controller báo lỗi Adopt Failed .

Nguyên nhân và cách khắc phục :

* Do tường lửa hoặc phần mềm diệt virus ngăn chặn giữa UAP và controller

1. Tắt tường lửa và thử lại

2. Mở các thông số port đi và đến trong tường lửa để UAP và Controller giao tiếp với nhau

* Controller không thể điều khiển UAP

1. Chờ 30 giây và refresh lại trang controller

2. Nếu UniFi Access Point vẫn báo Adopting, hãy kiểm tra xem mạng mà AP đang chạy có thể kết nối internet được không .

3. Hãy kiểm tra UniFi Access Point có nhận được IP từ Router

* DHCP có vấn đề và UAP vẫn chạy IP mặc định 192.168.1.20

1. Kiểm tra  xem nguồn cấp IP có được kích hoạt ( DHCP server, Router…)

2. Nếu Router đã cấp DHCP cho UniFi Access Point hãy thử lại bằng cách login vào UniFi Access Point bằng SSH