Các Unifi AP Inwall (UAP-IW) sẽ tắt khi một máy tính hoặc một thiết bị không sử dụng nguồn PoE được kết nối với cổng có nhãn "PoE Out + DATA".

UAP-IW chỉ hoạt động với nguồn 802.3af/at được cung cấp bởi switch có nguồn PoE 802.3af/at

1. Port "PoE Out + DATA" chỉ làm việc ở chế độ “an toàn/chủ động” có nghĩ là port này sẽ cung cấp internet và nguồn PoE cho thiết bị thứ cấp.

2. Nếu một thiết bị không sử dụng nguồn PoE 802.3af/at cắm vào port "PoE Out + DATA” thì  UAP-IW sẽ tự động tắt nguồn để không làm hư thiết bị. Khi rút ra thì UAP-IW sẽ hoạt động trở lại

Lưu ý :

  • Không nên cấp nguồn passive 48v sẽ làm hư thiết bị. Nên dùng nguồn 802.3af/at

  • Không cắm thiết bị cấp nguồn vào port "PoE Out + DATA”