UniFi Security Gateway Pro

UniFi Security Gateway Pro

UniFi Security Gateway Pro mở rộng hệ thống UniFi Enterprise để cung cấp định tuyến đáng cậy và bảo mật cấp cao cho mạng lưới của bạn.

Chi tiết
UniFi Security Gateway

UniFi Security Gateway

UniFi Security Gateway mở rộng hệ thống UniFi Enterprise để cung cấp định tuyến đáng cậy và bảo mật cấp cao cho mạng lưới của bạn.

Chi tiết
UniFi Switch 8

UniFi Switch 8

UniFi Switch 8 là một thiết bị chuyển 8 cổng với PoE Passthrough giúp mở rộng mạng lưới và cung cấp điện năng cho thiết bị cần thiết.

Chi tiết
UniFi Switch 8 (60W)

UniFi Switch 8 (60W)

UniFi Switch 8 (60W) là một thiết bị chuyển tiếp 8 cổng tích hợp 4 cổng 802.3af PoE với khả năng cung cấp tới 15.4W điện năng mỗi cổng.

Chi tiết
UniFi Switch 8 (150W)

UniFi Switch 8 (150W)

UniFi Switch 8 (150W) vừa là Switch vừa là PoE cung cấp nguồn cho các thiết bị WiFi khác là sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi hệ thống mạng.

Chi tiết
UniFi Switch 16 (150W)

UniFi Switch 16 (150W)

UniFi Switch 16 (150W) vừa là Switch vừa là PoE cung cấp nguồn cho các thiết bị WiFi khác là sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi hệ thống mạng.

Chi tiết
UniFi Switch 16 XG

UniFi Switch 16 XG

UniFi Switch 16 XG là một thiết bị nâng cao hiệu suất lưới mạng bằng cách cung cấp băng thông lưu lượng cao tới các thiết bị switch khác trong mạng.

Chi tiết
UniFi Switch 24

UniFi Switch 24

UniFi Switch 24 cung cấp khả năng chuyển tiếp để đồng thời xử lý lưu lượng dữ liệu với tốc độ cao ở tất cả các cổng mà không gây mất gói tin.

Chi tiết
UniFi Switch 24 (250W)

UniFi Switch 24 (250W)

UniFi Switch 24 (250W) vừa là Switch vừa là PoE cung cấp nguồn cho các thiết bị WiFi khác là sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi hệ thống mạng.

Chi tiết
UniFi Switch 24 (500W)

UniFi Switch 24 (500W)

UniFi Switch 24 (500W) vừa là Switch vừa là nguồn PoE cung cấp nguồn cho các thiết bị WiFi khác là sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi hệ thống mạng.

Chi tiết
UniFi Switch 48 (500W)

UniFi Switch 48 (500W)

UniFi Switch 48 (500W) vừa là Switch vừa là nguồn PoE cung cấp nguồn cho các thiết bị WiFi khác là sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi hệ thống mạng.

Chi tiết
UniFi Switch 48 (750W)

UniFi Switch 48 (750W)

UniFi Switch 48 (750W) vừa là Switch vừa là nguồn PoE cung cấp nguồn cho các thiết bị WiFi khác là sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi hệ thống mạng.

Chi tiết
UniFi Switch 48

UniFi Switch 48

Chi tiết