Hỗ trợ kỹ thuật

Hướng dẫn sử dụng và đăng ký UniFi Cloud Controller tại FPT

Bước 1 : Tra cứu MAC ID thiết bị được phân phối tại FPT tại: http://unifi.hicity.vn/unifi/warranty

Bước 2 : Liên hệ số hỗ trợ kỹ thuật FPT để hỗ trợ khi tạo tài khoản và adopt thiết bị UniFi lên Cloud khi có lỗi.

Bước 3 : Truy cập và sử dụng tài khoản UniFi Cloud Controller  tại WiFi FPT

Lưu ý : Thời gian hỗ trợ trong giờ hành chính (Thứ Hai – Thứ Sáu 8:30 – 17:30)

Hỗ trợ kỹ thuật: 028-7300-2222  Bấm số máy lẻ : 89777 hoặc 8654