Bảo mật mạng & SD-WAN trên nền tảng cloud

Cisco Meraki SD-WAN
Tại sao nên chọn Meraki SD-WAN?

Hệ thống WAN thông minh trong tích tắc

Quản lý tập trung 100% trên cloud bao gồm cả các tính năng bảo mật, mạng và quản lý ứng dụng.

Bảo mật mạng & Meraki SD-WAN trên nền tảng cloud

An toàn,
nhanh chóng

Cisco Meraki Security Appliances có thể được triển khai từ xa nhanh chóng với công nghệ Zero-Touch Provisioning thông qua nền tảng cloud. Các cài đặt bảo mật có thể được đồng bộ xuyên suốt hàng ngàn điểm cuối một cách đơn giản với các mẫu có sẵn. Công nghệ tự động cài đặt VPN (Auto VPN) giúp kết nối các chi nhánh một cách bảo mật chỉ với 3 click, thực hiện qua một giao diện web Dashboard trực quan.

Tự động đồng bộ
giữa các nhánh

Các thiết bị MX tạo ra một khung dữ liệu nền cho Cisco SD-WAN được vận hành bởi Meraki bằng cách cung cấp các hầm IPsec VPN bảo mật có thể tự động đồng bộ giữa các nhánh. Giao diện Meraki có thể tự động điều chỉnh các tuyến VPN, các giao thức xác thực và mã hóa, và các trao đổi trọng tâm cho tất cả thiết bị Meraki MX trong một tổ chức để tạo thành một mạng lưới VPN dạng Mesh VPN hoặc Hub-and-spoke.