UniFi luôn hỗ trợ chuẩn 802.11. Tuy nhiên khi chạy với Zero-Handoff Roaming người  dùng sẽ đi chuyển trong vùng phát wifi mà không mất kết nối, lúc này trọng mạng wifi tất cả các UniFi Access Point sẽ hoạt động như là 1 UniFi Access Point duy nhất.

Zero-Handoff Roaming đã được tích hợp từ controller V3.X

Non-ZH Roaming

Khi tắt Zero-Handoff, UniFi Access Point sẽ không hỗ trợ quá trình chuyển vùng của kết nối.

ZH Roaming & Implementation

Zero Handoff Roaming làm việc với bất kì chuẩn 802.11a/g/n của người dùng, tất cả UniFi Access Point trong cùng nhóm WLAN và bật ZH phải cùng 1 lớp mạng và cùng chanel.

RSSI Readings

Các UniFi Access Point sẽ nhận biết được người dùng đang có chỉ số RSSI là bao nhiêu, trong chế độ không có ZH thì UniFi Access Point vẫn cho phép client kết nối dù chỉ số RSSI có cao hơn UniFi Access Point bên cạnh. Khi tính năng ZH được kích hoạt Controller sẽ xem xét người dùng nào có chỉ số RSSI là tốt nhất, tương ứng với gần AP đó nhất sẽ cho kết nối với UniFi Access Point đó

High Density

ZH Roaming không nên sử dụng trong mật độ lắp đặt wifi cao. Vì lúc này tất cả các UniFi Access Point đều chạy chung 1 chanel sẽ  gây ra trình trạng nhiễu.

Fanpage: FPT – Thiết Bị Mạng

Hotline: 0933 769 199