Tổng quan


Các trạng thái đèn LED của thiết bị phát WiFi UniFi Access Point

Bạn đã biết các trạng thái đèn Led của thiết bị phát WiFi UniFi chưa? Hãy cùng chúng tôi phân biệt các màu đèn để có thể biết các trạng thái hoạt động của thiết bị nhé!

Cam / Xanh Lá

UAP,
UAP-LR,
UAP-Outdoor5

Trắng / Xanh Dương

UAP-PRO, UAP-Outdoor+,
UAP-AC, UAP-AC-OD, UAP-IW,
UAP-AC-LITE, UAP-AC-LR, UAP-AC-PRO

 

AP đang khởi động

Flashing Amber / Off Every 1/2sFlashing White / Off Every 1/2s
Chế độ mặc định

AP đang chờ Adopt

Steady AmberSteady White
Đã đổ cấu hình và hoạt động bình thường

 

Steady GreenSteady Blue
UniFi Access Point bị lỗi 

Strobing Amber / Off

Strobing White / Off

Cập nhật firmware, đừng tắt nguồn hoặc mất kết nối UniFi Access PointQuickly Flashing Amber / GreenQuickly Flashing White / Blue
Isolated

UniFi Access Point mất mạng

Green and Flashing Off Every 5sBlue and Flashing Off Every 5s
Locating

Xác định vị trí

Rapid Flashing Green / Off

Rapid Flashing Blue / Off
UniFi Access Point đang tắtLED OffLED Off

Fanpage: FPT – Thiết Bị Mạng

Hotline: 0933 769 199