UniFi Switch 8-Port Managed Gigabit Switches

UniFi US-8-60W là một bộ chuyển mạch gigabit 8 cổng với 4 cổng PoE 802.3af. Các cổng PoE cảm nhận tự động cung cấp đến 15,4W trên mỗi cổng.

US-8 là một cổng PoE Power vào, 8-cổng chuyển mạch gigabit với một cổng PoE ra. Hoàn hảo để mở rộng thêm thêm switch khi cần thiết, với port PoE passthrough ( cấp nguồn cho switch 8 thứ 2 qua port PoE passthrough )

 

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch 8-Port Managed Gigabit Switches
Non-Blocking Throughput

Dòng 8 port mới với tốc độ 1 Gigabit trong thiết bị nhỏ gọn, với thông lượng  Non-Blocking Throughput UniFi Switch lên đến 8 Gbps

Dòng 8 port mới với tốc độ 1 Gigabit trong thiết bị nhỏ gọn

Switching Capacity

Switch UniFi cung cấp khả năng chuyển tiếp, đồng thời xử lý lưu lượng trên tất cả các cổng ở tốc độ đường truyền mà không mất gói tin, với khả năng chuyển mạch là 16 Gbps.

Switching Capacity

Seamless Integration

Một phần mềm UniFi Controller duy nhất được cài đặt trên Cloud có thể quản trị được nhiều Site khác nhau. Mỗi Site sẽ tách biệt nhau và có thông số mạng riêng biệt, cấu hình, bản đồ, thống kê, và các tài khoản quản trị site

Seamless Integration

Fanpage: FPT – Thiết Bị Mạng

Hotline: 0933 769 199