Omni Antenna AMO-5G13

Model: AMO-5G13

Omni Antenna AMO-5G13

  • Ăng ten airMAX® 2x2 Omni
  • Thiết kế đột phá 2x2, phân cực kép
Liên hệ giá
New
UniFi AP AC In-Wall
Chi tiết
New
UniFi NanoHD
Chi tiết
New
UniFi AP XG
Chi tiết
New
UniFi AP FLEX HD
Chi tiết