HPE OfficeConnect OC20

- Wifi chuẩn 802.11 AC tốc độ mạng nhanh hơn
- Quản trị, cấu hình thiết bị dễ dàng và nhanh. Mở rộng hệ thống lên đến 8 AP qua APP (OfficeConnect )
- Hỗ trợ Facebook WiFi với chế độ mạng Khách
- Bảo vệ mạng không dây với tính năng Lọc web được tích hợp sẵn

 

 

Liên hệ giá
Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect  (J9979A)
Chi tiết
Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect  (J9981A)
Chi tiết
Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect  (JG708B)
Chi tiết
Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect  (JH016A)
Chi tiết