Ứng dụng di động UniFi với nhiều Tính Năng mới

Kết nối dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi

Truy cập nhanh và quản lý mạng lưới UniFi® của bạn trên thiết bị di động iOS hay Android


Dễ dàng kết nối thiết bị UniFi vào Controller

Ứng dụng di động UniFi cho phép bạn dễ dàng “adopt” thiết bị UniFi vào Controller.


Tổng quan về các “Site”

Hiển thị tình trạng cập nhật và có thể truy cập ngay vào tất cả các trang mạng và các controller.