UniFi  VoIP Phone Pro

UniFi VoIP Phone Pro

Unifi VoIP Phone Pro thiết bị điện thoại nội bộ với màn hình cảm ứng được xây dựng trên nền tàng Android dễ sử dụng.

Chi tiết
Unifi VoIP Phone

Unifi VoIP Phone

Unifi VoIP Phone thiết bị điện thoại nội bộ với màn hình cảm ứng được xây dựng trên nền tàng Android dễ sử dụng.

Chi tiết