Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect (JL385A)

Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP PoE+ 370W Switch (JL385A)
• Quản trị qua Web browser
• (24) Cổng mạng tốc độ 1G với nguồn PoE/PoE+
• (2) Cổng mạng SFP
• Throughput up to : 77.3 Mpps
• Switching Capacity: 52 Gbps
• Latency : 100 Mb < 7 µs;  1000 Mb < 2 µs
• Công suất nguồn PoE tối đa: 370W
• Công suất tiêu thụ tối đa: 435W
• Lắp đặt tủ Rack

Liên hệ giá
HPE OfficeConnect OC20
Chi tiết
Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect  (J9979A)
Chi tiết
Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect  (J9981A)
Chi tiết
Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect  (JG708B)
Chi tiết