Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect (JL382A)

Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1920S 48G 4SFP Switch (JL382A)
• Quản trị qua Web browser
• (48) Cổng mạng tốc độ 1G
• (4) Cổng mạng SFP
• Throughput up to : 77.3 Mpps
• Switching Capacity: 104 Gbps
• Latency : 100 Mb < 7 µs;  1000 Mb < 2 µs
• Công suất tiêu thụ tối đa: 32.2W
• Lắp đặt tủ Rack

Liên hệ giá
HPE OfficeConnect OC20
Chi tiết
Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect  (J9979A)
Chi tiết
Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect  (J9981A)
Chi tiết
Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect  (JG708B)
Chi tiết