Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect (JH019A)

Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1420 24G PoE+ (124W) Switch (JH019A)
• Unmanaged
• (24) Cổng mạng tốc độ 1G với 12 cổng PoE/PoE+
• Throughput up to : 35.7 Mpps
• Switching Capacity: 48 Gbps
• Latency : 100 Mb < 8 µs;  1000 Mb < 16 µs
• Công suất nguồn PoE tối đa: 124W
• Công suất tiêu thụ tối đa: 160W
• Lắp đặt tủ Rack

Liên hệ giá
HPE OfficeConnect OC20
Chi tiết
Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect  (J9979A)
Chi tiết
Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect  (J9981A)
Chi tiết
Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect  (JG708B)
Chi tiết