Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect (JG960A)

Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1950 24G 2SFP+ 2XGT Switch (JG960A)
• Quản trị qua Web browser
• (24) Cổng mạng tốc độ 1G
• (2) Cổng mạng SFP
• (2) Cổng mạng RJ45 : 10GBASE-T
• Throughput up to : 95.2 Mpps
• Switching Capacity: 128 Gbps
• Latency : 100 Mb < 5 µs;  1000 Mb < 5 µs; 10 Gb < 1.5 µs
• Stacking capabilities : Virtual; 4 switches
• Công suất tiêu thụ tối đa: 34W
• Lắp đặt tủ Rack

Liên hệ giá
HPE OfficeConnect OC20
Chi tiết
Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect  (J9979A)
Chi tiết
Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect  (J9981A)
Chi tiết
Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect  (JG708B)
Chi tiết