SD-WAN ZyWALL VPN300

Model: VPN300

  • SD-WAN ZyWALL VPN300 hỗ trợ Nebula SD-WAN, một giải pháp tiết kiệm cho việc tối ưu hóa chất lượng dịch vụ WAN. Với NubulaFlex, ZyWALL VPN300 có thể chạy ở chế độ Nebula SD-WAN hoặc chế độ độc lập. Nebula SD-WAN hỗ trợ triển khai dễ dàng, giám sát tập trung, nhanh chóng và cho băng thông cao hơn với chi phí thấp hơn.
  • SD-WAN ZyWALL VPN300 tuân thủ các quy định của GDPR và có cổng VPN mạnh mẽ với khả năng truy cập thông tin doanh nghiệp xuyên suốt các chi nhánh của công ty và kết nối các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dv đám mây cũng như từ xa.
Liên hệ giá
SD-WAN ZyWALL VPN50
Chi tiết
SD-WAN ZyWALL VPN100
Chi tiết
SD-WAN ZyWALL VPN1000
Chi tiết